Majoor Marien Schell, een (on)bekende Kannenaar.

 

Majoor Schell

Door gewoon even te “googelen” met de woorden “Kanne” en “Canne” kwam ik onlangs terecht op de website van de stichting Oude Kerkhof Roermond (www.oudekerkhofroermond.nl).
Daaruit volgend citaat ….
“Na het fraaie kerkhofkruis loopt u richting lijkenhuisje….. . Rechts achter in de hoek vinden we het graf van de Hoogedelgestrenge Heer Marien Schell, een gepensioneerd majoor van het Oost-Indische Leger, Ridder der Militaire Willemsorde, geboren te Canne (België) in 1836 en overleden te Roermond in 1897….(einde citaat)”.

De naam Schell was mij, en waarschijnlijk zeer velen onder ons, totaal onbekend als zijnde iemand uit ons dorp.  Toch maar even onze rijk aangevulde genealogische gegevens geraadpleegd.
En inderdaad :  “Marien Leon Louis Schell is geboren op 31-12-1836 om 17.00 uur in Kanne, als zoon van Louis Joseph Francois Schell en Catherine Lenaerts. Hij overleed inderdaad in Roermond.

Marien Louis Schell heeft blijkbaar als jongeman dienst genomen bij het KNIL,
het “Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger”.
Marien Schell heeft een eervolle vermelding gekregen, en wel voor zijn gedrag tijdens de expeditie naar Bali van 1868.

Meer daarover vertellen wij u graag in een van onze volgende edities van ons tijdschrift Heemkunde Kanne.