Niet voor publicatie….in deze tijd.

In een oude boekenkast ontdekte ik “De Groote Snoeck’s Almanak” van 1930. Bij het doornemen van de beduimelde pagina’s vond ik behalve alle dagen van kermissen en markten, boekbesprekingen, advertenties en reisverhalen, deze dertien artikelen “voor de vrouw”.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou deze tekst vandaag de dag terecht de grootste verontwaardiging oproepen.
Tijden veranderen, gelukkig maar.