Oude grafstenen op het “nieuwe” kerkhof van Kanne (5)

Vier oude grafstenen in het perk rond de kerk zijn al beschreven en zijn terug te vinden elders op deze website. We hebben lang gedacht dat we extra informatie zouden vinden over Peter (Jecermans) Jekermans, maar dat is  jammer genoeg niet gebeurd. We hebben de informatie van de grafsteen en daar blijft het eigenlijk bij. In Kanne zijn de registers van geboorte, huwelijk en overlijden van 1600 tot 1610 bewaard en daarna moeten we wachten tot 1697. In de periode van 1600 tot 1610 is geen Peter Jekermans in Kanne geboren en gedoopt. In Maastricht vinden we op 25-5-1605 de doop van Peter Jekermans als zoon van Herman Jekermans en Elisabeth. Herman is een voornaam, die bij de familie Jekermans in Kanne wel voorkomt. Zo is de grondlegger van de H. Grafkapel (1647) ook een Herman Jekermans (1610-1679). In 1610 werd nog een Petrus Jekermans gedoopt: de zoon van Petrus en Mechteld. Beide jongens Petrus kunnen hier in Kanne gestorven zijn op 20 of 26 juni 1646.

Toevoeging na reactie:
Jean Pierre Swinnen veronderstelt dat hij een broer is van onze pelgrim. J. van Heukelom vertelde in zijn artikel over de H. Landstichting in Kanne dat Herman de jongste van de zes kinderen was van Hein Jekermans en Anne Cuelen. De andere kinderen van Henricus (Hein) en Anna waren Hendrik, Jan, Peter, Merten en Mechtel. In de communielijsten van 1606 wordt ook Peter Jekermans vermeld. Dan was hij toen minstens 12 jaar en geboren in 1594. Het kan dus ook deze Peter van Kanne zijn, waarvan de grafsteen bewaard is.

Grafsteen Peter Jekermans

Grafsteen Peter Jekermans

HIER LIGT
BEGRAVEN
PETER JECERMANS JONCK-
MAN STERF AO 1646 DEN 20
YUNI BIDT GODT VOER DE
ZIELLE

De tekst is wel duidelijk: Hier ligt begraven Peter Jekermans, jonkman. Hij stierf op 20 (of 26) juni. Bidt God voor zijn ziel.