Sacramentsprocessie einde jaren 1950 of begin jaren 1960

processie 196--Afgelopen zondag 29 mei zou de sacramentsprocessie weer uittrekken door ons dorp, ditmaal door het Avergat. Helaas waren de weergoden ons dorpje niet welgezind geweest de laatste dagen. Een ware stormvloed op vrijdagavond 27 mei, waarbij in minder dan een uur 62 liter water per vierkante meter viel, veroorzaakte ook een echte modderstroom. Diverse huizen in de Bovenstraat raakten zwaar beschadigd. Tuinen werden bedolven onder vele kubieke meters slijk Maar ook in andere straten kwamen de straten en kelders blank te staan. Teveel om op te noemen en Heemkunde Kanne wenst de getroffenen dan ook veel goede moed om alles weer in orde te krijgen. Gelukkig was er ook veel solidariteit te ondervinden bij de buurtbewoners om elkaar te helpen waar nodig.

Toch even deze oude foto meegeven van de sacramentsprocessie ergens einde jaren 1950 of begin jaren 1960.
De foto is genomen ongeveer ter hoogte van het huidige notariaat in de Statiestraat.
We zien dat de verkaveling aan de huidige Berkenlaan en Op ‘t Broek, tussen Jeker en Onderstraat, er nog niet is. Anderzijds zien we wel al de goed opgehoopte “Enci-kip”, die men later d’n Observant is gaan noemen.
Op de foto zie je ook nog de boerderij “Wendelen” in de Onderstraat.
Op de foto herkennen wij als dragers van het baldakijn Pierre Castermans (rechts achteraan), en Frans Hardy (links achteraan). Achter Frans Hardy, in het midden van de foto, herkennen we ook Chretien Wolfs, voormalig koster, en op de laatste rij in het midden burgemeester Herman Coenegrachts en rechts van hem gemeentesecretaris Jean Bastiaens. Alle voornoemde personen zijn inmiddels overleden.
Mocht u nog andere personen kennen, laat het dan gerust weten in een reactie op dit artikel.