Vrije Basisschool Jekerdal Kanne bezoekt een hoogstamboomgaard.

boomgaardenklas1 boomgaardenklas2

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar van de Vrije Basisschool Jekerdal uit Kanne bezochten maandag 19 oktober de hoogstamboomgaard van Peter en Christie Thijs-Moesen in de Sint Hubertusstraat, dus eigenlijk vlak bij de school.
Guido Thijs van Heemkunde Kanne heeft zopas een lessenreeks afgerond over aanplant en verzorging van hoogstam fruitbomen. De kinderen kregen er uitleg over de vijf soorten fruitbomen die in de boomgaard staan, over aanplant, verzorging en fruitpluk. Talloze vragen werden gesteld en toonden aan dat de kinderen echt wel interesse betoonden. Jammer genoeg was het fruit al grotendeels geplukt, maar onder de okkernotenboom konden nog heel wat noten geraapt worden, en die werden natuurlijk ter plaatse gekraakt.
En zo zie je maar dat heemkunde ook een mooie inbreng kan hebben over een type fruitteelt dat toch bijna uit onze omgeving verdwenen is, en dat we ook de jongsten op een fijne manier kunnen betrekken bij onze werking.