175 jaar Koninklijke Fanfare Sint Cecilia

Dit jaar zal de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia haar 175-jarig bestaan vieren. De muziekvereniging is daarmee één van de oudste van Limburg en zelfs van België.
In de jaren 1700 was er in Kanne reeds sprake van “mensen die in groep muziekinstrumenten bespeelden”, en dit waarschijnlijk in het kader van de “Broederschap van de Heilige Hubertus”.
Dit was eigenlijk de toenmalige schutterij van Kanne. De man die tijdens de jaarlijkse “koningsschieting” de vogel kon afschieten van de schuttersboom was Koning voor het volgende jaar.
Er wordt daarbij geschreven dat de Koning in stoet door het dorp ging, begeleid met tromgeroffel, vaandels en trompetten. Ook vinden we in oude geschriften terug dat de schutterij met haar vaandels, trommels, trompetten en andere instrumenten jaarlijks mee in de processie ging, net vóór de “hemel”.
Over het verdere bestaan der schutterij gaan we hier niet uitweiden.
Na 1830, de scheiding van Limburg in een Belgisch en Nederlands deel, bleef de culturele wisselwerking tussen beide gouwen bestaan.
Vooral onder invloed van Nederlands-Limburg ontstonden in het Maasland de eerste muziekverenigingen. Kanne, Stokkem, Maasmechelen en Lanaken hebben omstreeks hetzelfde jaar, 1848, het ontstaan gekend van een fanfare.
In Kanne was het de dorpspastoor Everardus Stassen die de initiatiefnemer was voor het oprichten van de fanfare. Eigenlijk was hij al in 1842 bezig met het opleiden van een groep muziekliefhebbers om de godsdienstige vieringen meer luister bij te zetten.
En zo kwam uiteindelijk de fanfare in 1848 echt tot stand. De fanfare kreeg als voorzitter de heer burgemeester Arnold Bonsen en ondervoorzitter onderwijzer Bozon. Koster-organist G. Straetmans werd de eerste dirigent.
Pastoor Everardus Stassen, ook wel “de Strenge” genoemd was geboren in Beek (Nederland).
Hij was pastoor in Kanne van 6 januari 1836 tot 28 juli 1873.


Hij gaf aan de kerk het goed “Het Bergske”, ook genoemd “Pestoêrsbösje” of “casino”. Daar werd een kiosk gebouwd. Het was een fraai parkje met in de mergelwand uitgestoken beelden. De fanfare kon daar op de kiosk uitvoeringen ten beste geven. Het geheel is thans verdwenen door het aanleggen van het Albertkanaal. Je kan het situeren in het verlengde van de Brugstraat en Oudeweg naar de tegenoverliggende hellingen en de veldwegen, Kaveien genaamd.

Op de oudste foto van de fanfare, genomen in de omgeving van het “Casino”, telt de vereniging zo’n 38 leden.
Fanfare en drumband maken zich ondertussen op voor hun jubileumweekend op 23 en 24 september, met academische zitting, concert en feestavond op zaterdag en een jubileum-streetparade met acht korpsen op zondag.
In ons tijdschrift zullen we eerstdaags nog een stukje historie van de vereniging uit de doeken doen.

Bronvermelding
Boekje “150 jaar Kon. Fanfare St.Cecilia Kanne” , auteurs Guido Thijs, Jos Brems (+) en Mathieu Gijbels. Eigen uitgave.
Parochiearchieven , parochie St. Hubertus Kanne.