Algemene Vergadering Heemkunde Kanne

Op donderdag 24 november 2022 om 20.00 uur zal Heemkunde Kanne in zaal Onder de Kerk haar jaarlijkse Algemene Vergadering houden.
Wij zullen tijdens deze vergadering stand van zaken geven over de werking van onze heemkundekring het afgelopen jaar.
Ook zullen we U aan de hand van een mooie presentatie een overzicht geven van meer dan 20 jaar werking van de vereniging.
Wij mogen U nu reeds verklappen dat één van de items die verder aan bod zullen komen zeker de vraag is om medewerkers te zoeken die willen meewerken als kernlid , hetzij als “occasioneel redacteur” van artikels voor ons tijdschrift of onze website. U kan er dus nog eens rustig over slapen.
Wij nodigen U van harte uit en zullen als goede gastheren U vergasten op een natje en een droogje.
Zet het alvast in je agenda.