Bertha Meex, weduwe nog vóór haar trouw[1]

Barbara Catharina of Bertha Meex werd in de Kojl van het Avergat in Kanne geboren op  26 augustus 1916 als dochter van Jean (Zjang) Meex en Maria (Catherine) Bastiaens. Zij was het 7e kind uit hun huwelijk. Maria en Zjang  waren getrouwd in 1901 en kregen nog vóór de Eerste Wereldoorlog 6 kinderen. Bertha, hun 7e kind, werd tijdens die oorlog geboren; ook hun 8e kind zag het levenslicht nog tijdens die oorlog. Vijf dagen vóór de wapenstilstand kwam er namelijk weer een kind maar Albert zou slechts 25 dagen leven. In 1926 zag tenslotte Alice het levenslicht en zij, de laatste van haar generatie, woont momenteel in het WZC Eyckendael in Riemst. Zjang was de laatste schaapsherder van Kanne.

Huis van familie Meex-Bastiaens in de Kojl

Bertha Meex groeide op in de periode tussen beide wereldoorlogen en woonde met haar ouders en de andere kinderen in de Kojl van het Avergat. Zij leerde nog vóór het begin van de Tweede Wereldoorlog Jean Blokken kennen. Hij was op 11 september 1919 in Hasselt geboren als zoon van Joannes Lambertus Blokken en Victorina Reners. Jean werd kort vóór de Tweede Wereldoorlog als dienstplichtig militair in Kanne geplaatst. Hij kreeg de opdracht  om samen met zijn regiment loopgraven aan te leggen op Grootberg en Tiendeberg. Waarschijnlijk hebben Jean Brokken en Bertha elkaar in Kanne ontmoet in de beginfase van de mobilisatie in het najaar van 1939. Bertha raakte in die periode zwanger. Vanaf januari 1940 kreeg Jean Blokken een andere opdracht. Hij moest in de sector Eigenbilzen-Diepenbeek loopgraven aanleggen.

Geboorteakte van Jean Blokken

Toen moeder Meex-Bastiaens (pas heel laat) ontdekte dat haar dochter zwanger was, duurde de zwangerschap al 7 maanden. Zij trok onmiddellijk na dit nieuws met haar dochter naar de “dader” Jean. Hij was toen tussen Munsterbilzen en Eigenbilzen met zijn compagnie loopgraven aan het graven. Hij zag beide vrouwen van ver aankomen en zei hun onmiddellijk met de handen in de hoogte dat hij wel met Bertha wilde trouwen. In het begin van mei werd hun huwelijk aangekondigd in de kerk van Kanne. Op 8 mei, nog vóór het huwelijk, werd het kind van Jean Blokken en Bertha Meex geboren. De jonge Victor overleed al op 5 februari 1943. Hij was nog geen drie jaar.

Registratie van de doop van Victor (Blokken) Meex

Op de eerste oorlogsdag had de compagnie van Jean zich teruggetrokken achter de spoorlijn Beverst-Bilzen en jammer genoeg is Jean in de loop van de 11e mei 1940 op de grens van Werm en Hoeselt in een confrontatie met Duitse troepen om het leven gekomen. Of hij wist dat hij een week eerder vader was geworden van een zoon met de naam Victor, is niet duidelijk.

Bertha leerde nog tijdens de oorlog Ludovicus Joseph (Zjef) Winnen kennen. Hij trouwde op 19 augustus 1944 in de kerk van Kanne met Bertha. Pas op 29 mei 1945, dus bijna een jaar na hun huwelijk, werd hij in het register van aankomst van de gemeente Kanne ingeschreven. Uit het huwelijk van Zjef Winnen en Bertha Meex sproten drie kinderen voort, waarvan het oudste, Mia, geboren werd op 19 januari 1945. Ook dit tweede kind van Bertha overleefde de kindertijd niet. Mia overleed op 6 september 1949 op Klevarie in Maastricht. In dat jaar werd Vic geboren in hun huis in het Avergat. Zij woonden toen nog bij bij Zjang in de Kojl. Zij verhuisden iets later van het Avergat naar de Molenstraat waar zij gingen wonen tussen Amedé Cedeyn en Mathieu Merken. Daar werd nog een jongen geboren, Jean, die intussen ook de 70 jaar gepasseerd is. Vic trouwde met Roos Van den Berg, kreeg 2 kinderen, 6 kleinkinderen en al 5 achterkleinkinderen. Jean was getrouwd met Marij Vandermeer. Dit huwelijk bleef kinderloos. Bertha was in de laatste fase van haar leven blind geworden. Zij maakte het huwelijk van Roos en Vic wel mee maar gezien heeft zij het niet.
Zjef en Bertha hebben de komst van kleinkinderen, achterkleinkinderen en zelfs nog een generatie verder natuurlijk niet kunnen beleven want Bertha stierf op 12 augustus 1972 en Zjef op 14 oktober 1977.

Huwelijk van Vic en Roos Winnen-Van den Berg met Bertha Meex

[1] Dit artikel kwam tot stand met hulp van Pierre Baerten van de Heemkring Werm. Ook moet ik zoon Vic en schoondochter Roos dank zeggen voor hun hulp.
Een uitvoerige versie van dit verhaal is te lezen in het nummer 2023=2 van ons tijdschrift Heemkunde Kanne.