Brand in de Muizenberg (en ander nieuws uit 1908)

In Bassenge hebben Lucien Vanstipelen en zijn medewerkers twee weekbladen uitgevlooid naar plaatselijk nieuws uit de Jekervallei. La Vallée du Geer verscheen van 1904 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 en in 1912 kwam er een concurrerend blad Le Courrier du Geer bij. Beide bladen werden in Hasselt gedrukt. Dat was niet verwonderlijk want Roclenge, Bassenge, Wonck, Eben-Emael, Lixhe en Lanaye hoorden toen bij Limburg. In 1963 werden zij overgeheveld naar de provincie Luik. Deze berichten hebben zij in twee dikke delen uitgegeven onder de titel La Belle Epoque. Faits divers en Vallée du Geer et environs.

Zij hebben dan ook de artikels over Kanne (toen nog Canne ook voor de Nederlandstaligen) geplaatst in hun boeken.

Bij een eerste nazicht viel het volgende bericht van 30 januari 1908 (dl. I, p.342) op. Wij geven het hier in vertaling: “De groeven, wij hebben dit al gezegd, dienen vaak als schuur. Dat is ook het geval voor de boerderij Poswick, die nu in handen is van Hugo Castermans. Deze landbouwer stapelt zijn oogst op in de groeven die vlak bij zijn boerderij zijn gelegen. In de afgelopen week is er een brand uitgebroken in de berg en de hele oogst van de landbouwer is in de vlammen opgegaan. Het verlies wordt gedekt door de verzekering. De champignonteelt heeft erg geleden van de rook van de brand.”

 

 

Twee opvallende zaken in dit bericht. Het eerste is dat de brand, die onlangs de groeve van Neercanne teisterde en onze media dagenlang bezighield, was niet de eerste maar heeft wel veel grotere gevolgen voor de betrokken landbouwer. Diens familie heeft de boerderij tijdens de Eerste Wereldoorlog overgenomen van de verwante familie Castermans. Vanaf nu kan Mathieu Vrancken de groeve van Neerkanne niet meer gebruiken als opslagplaats en evenmin als stalling voor zijn koeien.

 

Een tweede opmerkelijke zaak is dat de brand in 1908 rookschade veroorzaakte bij de champignonteelt. Tot nu toe dachten wij dat de champignonteelt in Kanne ontstaan was in de jaren twintig van de 20e eeuw. Nu blijkt dat er in 1908 al sprake is van deze teelt. In de volgende jaren werden de champignontelers van Kanne en de ander Jekerdorpen als voorbeeld gesteld voor de eigenaars van de “bergen” in Zichen-Zussen-Bolder.