De restauratie van de kruiswegkapelletjes.

Zoals jullie weten is Heemkunde Kanne reeds maanden bezig met het plan tot restauratie van de vijf nog resterende kruiswegkapelletjes. Wij publiceerden op deze site hierover reeds in november 2019. De kapelletjes werden eertijds geplaatst op initiatief van Eerwaarde Heer Lambert Ketelslegers. In 1962 ging hij op bedevaart naar het Heilig Land en bij zijn terugkomst ontvouwde hij zijn plannen om de oude kruisweg van Kanne in ere te herstellen. In de daarop volgende jaren kregen zijn plannen vorm. Het was mergelbewerker Jozef Vrijens (Jèf van de bissjop) die de kapelletjes bouwde. De basis van deze kapelletjes werd gemaakt door Maurice Weltens. Wij hebben daar nog een krantenknipsel van waarvan wij twee uittreksels hierbij weergevenEr staat nu nog één kapelletje in de Brugstraat en de vier resterende in de Oudeweg. Momenteel verkeren de kapelletjes in niet al te beste staat . Ze werden soms niet echt vakkundig bijgewerkt of zelfs overschilderd, zodanig dat de mergelstructuur niet meer zichtbaar is.
Het was niet echt moeilijk om restaurateurs te vinden die de beeltenissen der staties wilden reinigen en zo nodig herstellen. Het grote euvel was evenwel dat men de beeltenissen enkel in een atelier zou willen onder handen nemen. Maar erger nog……de kostprijs. In één geval zelfs tot 1000 € per stuk. Eerlijkheidshalve vonden wij dit toch wel erg duur voor een gipsen beeltenis. We zijn dan op zoek gegaan naar gespecialiseerde zaken waar we eventueel gelijkaardige afgietsels konden vinden, maar ook deze zoektocht leverde niets op.
Ondertussen hadden we wel in de persoon van Laurent Waelen een mergelrestaurateur die de hele structuur van de kapelletjes wil aanpakken.
Bij wijze van proef zijn we alvast begonnen met de ontmanteling van het kapelletje, de vijfde statie, bij frituur-restaurant “Het Heukske”. Als je er nu voorbij komt zie je enkel nog de romp van het kapelletje. Laurent heeft de beeltenis kunnen verwijderen zonder noemenswaardig probleem. We hebben onze zoektocht naar eventuele betaalbare restaurateurs verdergezet, maar het bleef ofwel te duur ofwel wilde men er gewoon niet aan beginnen. We plaatsten nog een ultieme oproep via de druk bezochte facebookpagina “Canne vreuger, Kanne noe”, en kregen tal van reacties. Waarvoor dank.
Misschien wel de meest interessante reactie kregen we van Leopold Withofs. Hij had er destijds met pastoor Ketelslegers en de uiteindelijke bouwer Jèf voor gezorgd dat de kapelletjes er kwamen. Tijdens een gesprek dat wij onlangs hadden met “Pol” bleek dat uiteindelijk één van de geplande kapelletjes, de twaalfde statie “de dood van Jezus aan het kruis” nooit werd geplaatst.
Het was voorzien bij de ingang van de Cannerberg, maar het mocht uiteindelijk aldaar niet geplaatst worden. En zo bleef de beeltenis al die tijd bij Pol in zijn garage/werkplaats liggen. Hij heeft er toen een wit-marmeren structuur rond gemaakt.

De twaalfde statie

Interessant is dat wij hier min of meer de originele kleuren nog kunnen ontwaren, maar nog meer is dat deze beeltenis is voorzien van een franstalige inscriptie en dat we nu menen te herkennen dat de staties van deze kruisweg eigenlijk van Franse makelij zijn. Heemkunde Kanne heeft inmiddels dit ornament ten geschenke gekregen van Pol Withofs, en we zullen trachten er een goede bestemming aan te geven.
Bovendien heeft hij er destijds ook voor gezorgd dat de beeltenis, de graflegging, die in het kapelletje onder de Lindeboom (kruispunt Oudeweg-Muizenberg) stond, behouden werd toen het kapelletje moest (??) afgebroken worden. Hij heeft er ook een mooie structuur rond gebouwd en dit werd dan in de Heilig Grafkapel geplaatst, waar je het nu nog kan bewonderen.

Als klap op de vuurpijl heeft uiteindelijk Jeanne Creemers, echtgenote van ons bestuurslid Toine Bettens, de koe bij de horens gevat. Zij is zeer bedreven in handwerk en wilde de gipsen figuur van de vierde statie wel trachten te reinigen en beschadigingen bij te werken.

De vijfde statie aan ‘t Heukske

Het heeft haar vele uren gekost maar het resultaat mag er zijn. Over de prijs viel niet te discussiëren. Gratis is gratis.
Zij heeft een geschikte manier en verfstof gevonden om enige kleur aan te brengen en dan heeft onze mergelbewerker alles in volle glorie hersteld. Het heeft even geduurd maar nu wachten we de volledige renovatie van alle kapelletjes af.

We houden jullie verder op de hoogte van de vorderingen in het werk.

De vijfde statie na het werk van onze dorpsgenote Jeanne Creemers aan het tableau en het werk van Laurent Waelen aan de kapel