Foto-album Albertkanaal : Koninklijk bezoek

Het Albertkanaal heeft voor ons land een enorme betekenis. Zeker in de tijd dat het werd gegraven was het in economisch en strategisch opzicht van groot belang. Economisch omdat het Albertkanaal een rechtstreekse verbinding zou vormen tussen de haven van Antwerpen en de zware industrie van Luik. Door deze verbinding zou men geen gebruik meer moeten maken van de Zuid-Willemsvaart. Deze vaarweg loopt hoofdzakelijk op Nederlands grondgebied, en geeft via de Maas van ‘s Hertogenbosch toegang tot de haven van Rotterdam. Het belang van Antwerpen werd hierdoor enigszins benadeeld. Anderzijds vormt het Albertkanaal samen met de Maas een natuurlijke barrière aan de oostgrens van ons land, en is het dus ook van strategisch belang.
De werken hebben dus een grote impact voor ons land en zo’n groot werk verdient natuurlijk koninklijke aandacht. Het kanaal zou trouwens Albertkanaal gaan heten, naar onze koning Albert I.
Op 31 mei 1930 was Koning Albert I samen met Koningin Elisabeth te gast om symbolisch de eerste spadesteek te geven van de werken alhier. Hij begaf zich daarvoor naar de heuvelrug tussen Kanne en Ternaaien waar hij de grote stoomschop in werking stelde en een gigantisch werk een aanvang nam. De heuvel wordt nu nog altijd “Koningsberg” genoemd.
De hiernavolgende foto’s zijn van een latere datum gelet op de brug die er al ligt.

Koning Albert I

Koningin Elisabeth

Koning Albert kwam helaas om het leven bij een klim-ongeval te Marche-les-Dames op 17-02-1934 en hij zou dus het einde der werken niet meemaken.
Op 27 april 1934 was er weer koninklijk bezoek, ditmaal van koning Leopold III. Hij kwam de werken bezichtigen aan de sluis in Ternaaien en kwam ook tot in Kanne.
Op 16 oktober 1934 was het koninklijk paar, Leopold III en Astrid weer te gast om de opening van het tweede vak van het kanaal in te huldigen. Er werd een boottocht gemaakt van Ternaaien naar Lanaken.
In ons boekje “Het Albertkanaal te Kanne” hebben we dit alles ook uitvoerig toegelicht.
Hiermee besluiten wij deze reeks over het foto-album van het Albertkanaal, waarbij nogmaals onze grote dank uitgaat naar de nabestaanden van rijkswachter Declercq die de foto’s maakte ten tijde van zijn dienstperiode hier in Kanne.