Gouden Bruiloften en Jubilea in Kanne


Gouden bruiloft van Harie en Neske

Onze heemkundige kring zit niet stil. In 2024 willen we opnieuw een tentoonstelling organiseren waarmee we weer een indruk willen geven over het leven in de Kannerse gemeenschap van meerdere jaren geleden.
Bij deze gelegenheid willen we specifiek terugblikken op huwelijksjubilea. Eertijds was het eerder uitzonderlijk dat er een gouden huwelijksjubileum werd gevierd. Maar dat werd dan ook steevast door de hele dorpsgemeenschap meegevierd. Het jubilerende huwelijkspaar werd vaak door beide fanfares aan huis afgehaald, in stoet ging het naar de parochiekerk en na afloop van de dienst werden de jubilarissen dan ontvangen ten gemeentehuize, waarna uiteraard een drankje werd aangeboden aan de dorpsgemeenschap.

Arnold en Marie Vrijens-Muitjens worden ontvangen door burgemeester Frans Hardy

Wij zijn dus op zoek naar foto’s en informaties van gouden en diamanten bruiloften. Maar ook bijvoorbeeld foto’s van het eigenlijke huwelijk. Of bijvoorbeeld uitnodigingen voor recepties, menukaarten van de feestdis. Krantenartikels zijn uiteraard ook welkom.

Contacteer gerust iemand van onze kernleden. Wij komen graag een bezoekje brengen om foto’s en aanverwante zaken te kopiëren, fotograferen of te scannen.

Gouden bruiloft Paul en Christine Vrijens-Görtz