Heemkunde Kanne al 22 jaar actief

Jaarvergadering

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om de algemene jaarvergadering van Heemkunde Kanne niet te laten doorgaan op 30 november 2021. Dat is al het tweede jaar op rij dat we deze beslissing hebben moeten nemen. Al twee keer hebben we dus geen overzicht kunnen geven van onze werking gedurende de eerste 20 jaar. Daarom dit korte overzicht als voorlopige vervanging van een uitgebreide PowerPointpresentatie.

Start

Eind 1998 nemen Frans Mourmans en Ger Smeets het initiatief om een heemkundige kring in Kanne op te richten. Al op 26 januari 1999 is er een eerste bijeenkomst. De vergadering besluit elke maand op een vaste dag bijeen te komen, een infoblad uit te geven en af en toe een lezing te organiseren. Die basis bestaat twintig jaar later nog altijd maar in de loop der jaren zijn natuurlijk ook andere initiatieven genomen. Vanaf het begin zitten Frans Mourmans, Ger Smeets, Liliane Nicolaes, Mathieu Gijbels, Guido Thijs en Guido Vrijens in het bestuur. Dat bestuur is in de loop van de volgende jaren aangevuld met Antoine (Twajn) Bettens, Christiane Hardy, Jeanine Dosin, Josiane Smeets, Danny Willems en Paul Vrijens. De vergaderingen vinden aanvankelijk plaats in het oud-gemeentehuis en later in de refter van de Vrije Basisschool. Voor een algemene ledenvergadering wordt dan altijd gekozen voor de Zaal onder de Kerk.

Bezoek aan tentoonstelling in Genk (vlnr Martina Loyens, Guido Vrijens, Frans Mourmans, Kristof Ruelens, Ann Gielen, Josiane Smeets)

Kanners

Vanaf het begin heeft Heemkunde Kanne aandacht besteed aan het Kanners, waarbij de inbreng van Twajn Bettens van essentieel belang is. Zo denken wij aan zijn artikel in elk van de nummers van het tijdschrift en de vele bezoeken die hij bracht aan de basisschool om de kinderen iets bij te brengen van het Kanners.

Kanners lèèsplàènkske

Werking

In april 2000 wordt het eerste nummer van Heemkunde Kanne uitgegeven. In december 2021 komt het vierde nummer van de 22e jaargang in de brievenbussen van meer dan 225 leden. In normale tijden komt het bestuur 8 keer per jaar samen, vergadert de toponymiegroep 9 keer per jaar. Naast de algemene jaarvergadering zijn er meestal 2 open vergaderingen, waarin het bestuur samenkomt met geïnteresseerde leden en niet-leden. Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de gebeurtenissen van de laatste tijd. Zo leverde Heemkunde Kanne heel wat achtergrondnieuws bij de recente vondst van een niet-gekende schacht van de Muizenberg.
in 2015 kreeg Heemkunde Kanne voor alle activiteiten de cultuurprijs van de gemeente Riemst.

Foto Paul Vrijens
Klas zusterschool 1955

Op stap

Heemkunde heeft een aantal keren bezoek gebracht aan boeiende tentoonstellingen maar ook stadsbezoeken stonden op de agenda. Zo hebben we de bronnen van de Jeker bezocht en de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog in de omgeving van Ieper.

Bezoek aan Visé (vlnr: Guido Thijs, Frans Mourmans, Jeanine Castermans en Josiane Smeets)

Tentoonstellingen

Niet te vergeten zijn er de tweejaarlijkse tentoonstellingen, die in de Zaal onder kerk toch vaak meer dan 300 bezoekers lokken: zo was er aandacht voor het onderwijs in Kanne, de bouw en verbreding van het Albertkanaal, schilders en hun werken in en over Kanne. Ons dorp tijdens de twintigste eeuw stond vaak centraal.

Tentoonstelling Kanne 1945-1965
(Johan Loyens en Willy Brone+2019)
Voorblad extra nummer

Website

Tenslotte: deze website is gestart einde 2013 en dit bericht is het 183e bericht of artikel dat geplaatst werd. Meer dan 150.000 hits waren er tot op dit ogenblik 21-12-2022!

Eén gedachte over “Heemkunde Kanne al 22 jaar actief”

Reacties zijn gesloten.