Inhuldiging van de 5 gerestaureerde kruiswegstaties

Op zaterdag 29 oktober 2022 kwamen meer dan 50 dorpsgenoten, leden van het college van Burgemeester en Schepenen, de restaurateurs en leden van Heemkunde Kanne en GOGRI bijeen in de kapel van Neerkanne voor de inhuldiging van de gerestaureerde staties.

Eerst vertelde Paul Vrijens over het ontstaan van deze kapellen in de 17e eeuw. Hij belichtte vooral de rol van onze Kannerse pelgrim Herman Jekermans (Neerkanne 1610 of 1612-1679), die 14 kapellen bouwde op dezelfde afstand van elkaar als de originele in Jeruzalem. Zij lagen alle in Neerkanne, beginnend aan de kapel, via de Oudeweg tot aan de grens van Neerkanne (verlengde van huidige Brugstraat naar de Kleine Kavei), dan tot aan het Bömjke en via de Lange Kavei terug naar de kapel. Toen de laatste statie verdween, liet pastoor Lambert Ketelslegers in het midden van de jaren ’60 een aantal nieuwe optrekken, waarvan er intussen ook al verschillende vernield of verdwenen zijn. De vijf resterende zijn nu hersteld door mergelwerker Laurent Waelen en door Jeanne Creemers. Zij werden dan ook hartelijk bedankt door onze voorzitter Frans Mourmans. Daarna vertelde Guido Thijs hoe wij terecht kwamen bij Laurent Waelen: hij was in die periode actief aan de opfrissing van enige mergel huizen in de Oudeweg. Vooral de zoektocht naar iemand die de tafereeltjes wilde en kon restaureren liep niet zo gemakkelijk maar uiteindelijk bleek Jeanne Creemers bereid om die taak op haar te nemen. Toen zij na enige maanden klaar was met haar werk, kon Laurent de kapellen weer opzetten.

Voorzitter Frans, sprekers Paul en Guido, restaurateurs Jeanne en Laurent (foto Martina Loyens)
Uitleg over de restauratie (foto Danny Willems)

Na deze verhalen vertrok de groep om de vijf staties ter plaatse te aanschouwen en daarbij uitleg te krijgen van beide restaurateurs.

Jeanne Creemers geeft uitleg over haar werkwijze (foto Danny Willems)
Laurent geeft uitleg bij een van de staties (foto Mathieu Gijbels)

Na afloop bleef iedereen nog een hele tijd gezellig nakeuvelen bij restaurant ’t Heukske, waar Heemkunde Kanne zorgde voor een traktatie. Verschillende aanwezigen vroegen of het niet mogelijk was om de twee resterende taferelen ook in een kapelletje te zetten. Heemkunde Kanne zal daar eens goed over nadenken, want een dergelijk activiteit zal natuurlijk weer kosten met zich meebrengen.

Bewerking van de statie aan ‘t Heukske (foto Paul Vrijens)
Gezellige afsluiting (foto Mathieu Gijbels)

Het was een gezellige en interessante middag.  Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=5Ewv4zKLTJM