Inhuldiging van de gerestaureerde statiekapelletjes

Heemkunde Kanne nodigt jullie graag uit om op zaterdag 29 oktober de gerestaureerde statiekapelletjes in te huldigen.
Wij verwelkomen jullie graag om 14.30 uur in de H. Grafkapel van Neerkanne, waar we een kort woordje doen over de restauratie van de nog resterende kapelletjes en over de geschiedenis van de oorspronkelijke kruisweg.
Wij wandelen dan door de Oudeweg langs vier van de vijf herstelde kruiswegstaties, om jullie bij café-restaurant ‘t Heukske te vergasten op een drankje.

Van harte welkom.