Is de locatie thans herkend ?

Enige tijd geleden toonden we een foto van de werken bij het graven van het Albertkanaal. Op de foto staat onder meer geschreven “Canderberg”. We vroegen om een discussie over de exacte locatie van deze werken. Eigenlijk kwamen de meeste antwoorden of suggesties via facebook “Canne vreuger, Kanne noe.” Eigenaardig genoeg dachten de meesten aan de splitsing van het Albertkanaal en het kanaal Briegden-Neerharen, te Lanaken, waar thans het papierfabriek SAPPI is gevestigd. Anderen dachten dan weer aan de doorsteek tussen Ternaaien en Kanne. Maar wij menen toch voldoende argumenten te hebben om te zeggen dat het de uitgraving tussen Kanne en Vroenhoven is, en dat de zichtbare splitsing eigenlijk de diepte van de vroegere Neercanner Cavei is. Vergeet vooral niet dat wat wij nu de Muizenberg noemen, vroeger door de Kannernaren de “Moontenaokerberg” werd genoemd, en door de mensen van Vroenhoven de “Canderberg”.
In de volgende uitgave van ons tijdschrift zal hieraan een meer uitgebreid artikel worden gewijd, met tal van foto’s uit ons archief om deze laatste stelling kracht bij te zetten. Maar alle reacties en eventuele foto’s blijven welkom.