Men weze niet geatrappeerd…..

Moet het nog gezegd , de vierde coronagolf houdt ons allen weer in de ban. Zelfs onze kleintjes moeten nu al vanaf zes jaar een mondmaskertje dragen om naar school te kunnen gaan.
En de caféhouders en restaurantuitbaters houden ook met tal van regeltjes rekening , willen zij hun zaak kunnen open houden.
Sluiten om 23 uur, in het weekend kan dat al eens moeilijk zijn, denken we zo.

En toch, ook zonder corona waren er in het dorp Nedercanne strenge regels.
De artikelen 7 en 8 van de “ordonnances et règlements de police et de justice de la seigneurie de Nedercanne” (17e eeuw) houden het volgende voor :

7. Word ook verboden aen alle herbergiers van te tappen op de feest en sondaegen, aen d’inwoonders ten tyde van de goddelycke diensten op peene van eenen goudt gulden amende, welcke amende sullen oock inloopen die sigh in de herbergen sullen worden bevonden.

8. Word vans gelycken verboden aen de herbergiers van te tappen naer de acht uren ‘s avonds in de winter, ende te negen uren in de somer op poene van thien goudt guldens amende, soo te betaelen door de herbergier als door eenieder die aldaer geatrapeert sal worden.


Tja, en een gewaarschuwd man is er twee waard.
Dura lex sed lex klinkt het dan in het latijn, maar als we ons allen aan de regeltjes houden kunnen we misschien met iets meer vrijheid naar de eindejaarsfeesten uitkijken.
Heemkunde Kanne wenst het U alvast van harte toe.