Onder de radar

Het Provinciaal Centrum van Onroerend erfgoed vraagt ons volgend bericht onder onze lezers en leden te verspreiden.

In 2019 ontdekte de Universiteit Gent een unieke reeks luchtfoto’s uit WO II in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA). 810 Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s (periode 1943-1945) werden zorgvuldig gedigitaliseerd. Samen dekken deze foto’s het volledige Limburgse grondgebied en geven ze een beeld van de provincie tijdens en onmiddellijk na WO II. Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) gebruikte deze bron voor een nieuw provinciaal participatief project: “Onder de Radar. Zoek mee naar sporen uit WO II”.

Kanne en omgeving met aanduiding van resten van WO II in het landschap
Foto van najaar 1944 van Kanne en omgeving. Duidelijk is de dam die de Amerikanen in het kanaal gelegd hebben om hun troepen de kans te geven zonder oponthoud het kanaal over te steken

“Onder de Radar” is een digitaal platform waarop de luchtfoto’s uit WO II aan het brede publiek getoond worden. Bovendien biedt dit platform iedereen de mogelijkheid om zelf onroerend erfgoedrelicten uit WO II die nog in het landschap bewaard zijn, zoals loopgraven, bunkers, schuiloorden, … op de kaart aan te duiden en daaraan een verhaal of foto’s te koppelen. Sinds de lancering van het platform op 9 oktober werden er zo door geïnteresseerden al ca. 500 relicten geïdentificeerd op de kaart.

In de periode 7 oktober 2020 tot 14 juli 2021 verschijnt er elke week ook een video met een uniek verhaal over een Limburgse gemeente. De 42 Limburgse gemeenten komen aan bod. De interviews worden wekelijks op woensdag gelanceerd via de Facebookpagina van Erfgoed Limburg en vindt u ook terug op http://www.pcce.be/erfgoedonderderadar-getuigenissen. Per gemeente wordt er op woensdag ook in de lokale bibliotheek een postkaart gelanceerd die geïnteresseerden kunnen afhalen.

Als heemkring/erfgoedvereniging bent u zeker een belangrijke partner in het verhaal om mee op zoek te gaan naar lokale relicten en bijhorende verhalen gelinkt aan WO II in uw gemeente. Mogen we daarom vragen het  project “Onder de radar. Zoek mee naar sporen uit WO II.” te verspreiden onder uw leden. Meer informatie vindt u op de projectwebsite www.onderderadar.be. In bijlage vindt u alvast ook een digitale folder over het project. In het voorjaar van 2021 worden er ook nog enkele workshops gegeven waarbij er meer uitleg over het project gegeven wordt en deelnemers concreet aan de slag kunnen gaan met de foto’s.

U mag ons altijd contacteren voor bijkomende vragen of suggesties bij het project.

Met vriendelijke groeten
Afdeling Onroerend Erfgoed
Provinciebestuur Limburg Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel.: 011 23 75 75
www.limburg.be