Publicaties Heemkunde Kanne.

In zijn 20-jarig bestaan heeft Heemkunde Kanne reeds heel wat publicaties verzorgd, al dan niet gekoppeld aan een thematische tentoonstelling. Omdat sommige boekjes volledig uitverkocht waren hebben we thans voor herdrukken gezorgd en alles is opnieuw beschikbaar.
Kanne in de ban van WO I, Kanne van mobilisatie tot bevrijding 1939-1945, Herstel na vijf jaar oorlog 1945-1965, Het Albertkanaal in Kanne , en Onderwijs in Kanne van 1909 tot 1960.

Ook de heruitgave van het boekje Toponymie van Kanne, oorspronkelijk geschreven door EH. Jozef Vanheukelom, was al aan een tweede druk toe.
Over de tentoonstelling van schilderijen en tekeningen met als thema “Schilderachtig Kanne in potlood en penseel” werd ook een mooi boekje samengesteld .
En als je op een vermakelijke manier wil kennis maken met het Kanners dialect dan is het stripverhaal “Kan, het döbbel daörepke” wel een aanrader.


Elk jaar bracht onze heemkundekring ook viermaal een ledenblad uit met tal van verhalen, foto’s, historische feiten, kennis van het dialect en zo meer. Geregeld krijgen we vragen naar oude nummers. Wij hebben van elke publicatie nog wel enkele exemplaren liggen maar de voorraad is zeer beperkt. Daarom hebben wij besloten om alle ledenbladen van de afgelopen 20 jaar digitaal aan te bieden op een USB-stick. Vanzelfsprekend zijn hieraan wel kosten verbonden, maar geef toe, voor 20 euro krijg je 20 jaar geschiedenis van Heemkunde Kanne aangeboden.Ook in de toekomst willen we meer digitaal gaan werken. Er zijn al leden die vragen om het ledenblad enkel nog digitaal te ontvangen.
Wij willen dit aanbod aan al onze leden doen. U betaalt dan nog steeds het jaarlijks lidgeld van 10 euro.
Maar geen nood, de geschreven versie van ons blad blijft bestaan voor wie liever een papieren document in handen houdt.

Om al uw vragen hieromtrent te centraliseren gelieve enkel contact op te nemen met Guido Thijs via email : guidojeanine@skynet.be .