Restauratie kruiswegkapelletjes

Schrik niet als je in de volgende dagen merkt dat het bovendeel van de kruiswegkapelletjes “verdwenen” zal zijn. De mergelbewerker zal eerstdaags de bovenbouw afnemen. De taferelen worden dan ook vrij gemaakt en kunnen gereinigd en/of hersteld worden.
Intussen zijn de taferelen gereinigd en hersteld door Jeanne en kan de mergelbouwer Laurent binnenkort de opgeknapte kapelletjes weer in orde brengen.
We krijgen van de Provinciale Erfgoeddienst een subsidie. Dat is natuurlijk niet voldoende om er voor te zorgen dat de kruiswegkapelletjes voor de volgende jaren in een goede staat zullen blijven. Daarom is steun van particulieren hoognodig. Bij een tekort zal Heemkunde Kanne de rest van de kosten dragen. Als u ook financieel wil helpen, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.