Sacramentsprocessie 2019

Naar aloude traditie trok ook dit jaar weer de sacramentsprocessie door het dorp. Weliswaar niet het volledige dorp, maar wel de route Oudeweg-Neerkanne. Sedert enkele jaren wordt de processie immers in drie delen opgesplitst. Even traditioneel is het bouwen van rustaltaren.
De kapelverenigingen doen dat alle op hun eigen manier.
In de Oudeweg wordt er een groot podium met altaar gebouwd en vervolgens een kleurrijk tapijt aangelegd. Hier werkt men met fijn houtschaafsel dat gekleurd wordt met diverse, uiteraard ongevaarlijke, verfstoffen. Vooraf wordt een tekening gemaakt op een plastic zeil. Terwijl de dames zorgen voor de aankleding van het altaar, gaat een eerste ploeg mannen aan de slag om de houtvlokjes te kleuren. Vervolgens begint het tweede team met het aanbrengen van de gekleurde houtvlokken in de tekening. Er wordt stipt om 6 uur ‘s ochtends begonnen, en soms is het een race tegen de tijd om klaar te zijn voor het begin van de processie. Maar het is ook nu weer gelukt dankzij een groep enthousiaste medewerkers. Hopelijk mag deze traditie nog lang stand houden.
Het enige verschil ten overstaan van vroegere jaren is dat het op de inventaris ingeschreven bakje bier er wel staat, maar er geen gebruik meer van gemaakt wordt.

Het maken van de kleuren
Het leggen van het kleurentapijt
Het versieren van het altaar
Het resultaat van het werk van de kapelvereniging van de Oudeweg
Het resultaat van het werk van de kapelvereniging van de Oudeweg