Schatten op zolder.

Heb jij van deze coronatijd ook gebruik gemaakt om eens goed opruiming te houden in huis ? Ook op zolder gaan neuzen in kasten en laden waar je al lang niet meer in gekeken had ? Of heb je misschien een oude woning gekocht en vind je er tussen de dakspanten nog een kistje met oude foto’s of documenten ?
Welnu, de laatste weken is het al enkele keren gebeurd dat inwoners bij ons aankloppen met een pakje brieven, foto’s, communieprentjes , doodsprentjes en zo meer, vaak meer dan zestig jaar oud.


Of Heemkunde Kanne daar iets mee kan doen ? Wees er maar van overtuigd dat wij dit met plezier in ontvangst nemen en vervolgens alles goed bestuderen en mogelijk zelfs er een publicatie aan wijden.
Natuurlijk houden we altijd rekening met de eventuele wensen van de schenkers en zullen we er op toezien dat we niet tornen aan de privacy-reglementering.
Op de foto hierbij gewoon een kleine greep uit een recent aanbod. Maar er was veel meer dat ons nog heel wat studie-uurtjes zal opleveren. Dank alvast aan de schenkers, maar ook zeker een oproep aan iedereen : gooi niet zomaar alles weg. Heemkunde Kanne houdt zich warm aanbevolen.