Toponymie van Kanne opnieuw te boek gesteld.

In 1937 publiceerde de toenmalige dorpsherder, Eerwaarde Heer Jozef Van Heukelom, in zijn reeks “Verzamelde opstellen”, de wetenswaardigheden over de toponymie (plaatsbenaming) van zowat alle locaties in Kanne. Wij gebruikten deze notities al meerdere keren voor een presentatie of een begeleide wandeling met dit thema. Van het originele boekje bestaan nog slechts enkele exemplaren. Roger Thijs, lid van Heemkunde Kanne, heeft het thans helemaal herschreven waarbij niets van de originele tekst werd veranderd. Wel is er een kleine aanvullende tekst bij gekomen en enkele verwijzingen om mogelijke vergissingen te voorkomen. Heemkunde Kanne heeft dit boekje thans opnieuw laten drukken. Het is een mooi item van zo’n 95 pagina’s. Het is te koop bij Heemkunde Kanne voor de prijs van 10 euro. Bevragen kan best bij Guido Thijs, Oudeweg 5.