Allemerrèjje

Allemerrèjje:

 

Betèekenis: herhaaldelijk, om de haverklap

‘r hèèt allemerrèjje get on de haand.

 

In oze zeuktoch noh het sjónste Kanners wood in 2011 kreeg allemerrèjje mèt 22 stömme, ’n plaots bie de twèntig sjón wäörd boê-oêt, in de èjndfaze , vur ’t sjónste Kanners wood mós gekoze weude . Het behuûrde oêtèjndelek toch neet bie de drèj sjónste.

 

Boê keump dat wood èegelek vandan? De vraog ès miech al e paor kirre gestèld.

Iech hèb zoonder sukses in e paor Etiemologische Diksjenèèrs van de Limburgse Diejalekte noh het aantwoord gezeuk.

 

Zouwe v’r ‘t mesjiêns kènne vertaole as “Alle Maria’s want de naom van Slevrouw weud hil deks oêtgesproke in de weesgegroete van de roêzekraans en in de littenèj weud ze mèt 50 titels aongerope.

 

Alle hure v’r àoch in Allerhèjlige en Allerziêle. Merrèjje (soms àoch Marèjje) zou kènne komme van het diejalekwood Merie (aksàènt op ie) of van het inèesmèelte van twie diejalekwäörd vur Maria : Merie en Mèj > Merèj

 

Vraog: Hèèt iemend nen aandren oêtlèk.? Dèè zou iech dan hil gen hure. Het kènt, meh ‘t hóf neet, in het Kanners. Al van teveure “mersie”.

 

Twajn Bettens