Twidde lèèsplàènkske

In dit tweede leesplankje wordt de schrijfwijze van de korte Kannerse klinkers a, e, è, i, ie, o, ó, ö, oe, u, uu voorgesteld.

Zoals in het Nederlands worden ook in het Kanners de medeklinkers na de korte a, e, i, o, u verdubbeld (in de verbuiging of in de vervoeging) als na deze medeklinkers nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt. Die verdubbelingsregel van de Nederlandse spelling wordt ook na de korte Kannerse klinkers è, ó en ö toegepast.

N.B. De “sjwa”, naam die gegeven wordt aan de uitspraak van de doffe,onbeklemtoonde  klinker e (de, t, het, vr,ne, zuster, komme, wàèrek ..) is in dit leesplankje niet opgenomen.

 

Kanners lèèsplàènkske-2