Missie

Heemkunde Kanne wil een platform bieden aan iedereen die de geschiedenis, het heden of de toekomst van Kanne en directe omgeving wil bestuderen.
Verder wil Heemkunde Kanne de informatie over Kanne en omgeving in welke vorm dan ook bewaren voor het nageslacht.
Heemkunde Kanne wil de informatie over Kanne en omgeving verspreiden via een informatieblad, via tentoonstellingen, via een website of op een andere wijze.